درباره شبکه کوهورت ایران

مطالعات کوهورت نقش اساسی در تحقیقات پزشکی برای بهبود سلامت عمومی و فردی ایفا می کنند. از آنجایی که تعداد مطالعات کوهورت در  کشور در حال افزایش است، شبکه کوهورت ایران برای افزایش قدرت این مطالعات و هدایت اهداف و آرمان‌های آن‌ها برای رسیدگی به مسائل و مشکلات این کوهورت‌ها در ایران تأسیس شد.

عضویت در خبرنامه

+2000

انتشار بیش از
دو هزار مقاله

44

تعداد اعضای
شبکه کوهورت ایران

عضویت در خبرنامه ایمیلی

3 + 4 = ?

مراکز همکار

 

پیوندهای مرتبط